Co dělá manažera dobrým manažerem

Manažerem se může stát každý, ale dobrým manažerem už málokdo. Podle jedné studie jsou nejdůležitější vlastnosti dobrého manažera asertivita, přizpůsobivost, inteligence a inspirativnost. Dobrý manažer dokáže ocenit a inspirovat k lepšímu výkonu. Jak si osvojit vůdčí schopnosti a stát se silnějším a efektivnějším manažerem?
Tým lidí
 
Mezi jednu z nejzásadnějších technik patří umění delegovat. Musíte začít důvěřovat svému týmu lidí a nebát se jim předávat úkoly a vy se pak můžete věnovat mnohem důležitějším úlohám. Povzbuďte kreativitu ve vašem týmu, nabídněte lidem nové výzvy. Pokud svému týmu nabídnete nové výzvy, budou překonávat své limity a snáze dojdou k naplnění cíle.
 
Dobrému manažerovi záleží na plnění cílů celé skupiny. Je důležité dát lidem najevo, že vám záleží na jejich pokroku a dostatečně je motivovat k těm dalším. Nezapomínejte lidem sdělovat, jak moc vám záleží na sdílení se celou skupinou.
Nezapomínejte ani na dobrou motivaci. Každého člověka motivuje něco jiného, pokud své lidi dokážete vhodně motivovat, pomůžete jim k novým úspěchům. Dobrý manažer naslouchá svým lidem a díky tomu ví, jak je dostat dopředu. Pokud toto funguje, je práce spíše zábava než povinnost.
 Spojené ruce
Komunikace je základ všeho. Dokažte svému týmu, jak vám na něm záleží ať už verbálně nebo neverbálně. Naslouchejte jim, podporujte je a rozvíjejte jejich schopnosti. Pokud budete udržovat pravidelnou komunikaci se členy svého týmu, zajistíte, že členové budou schopni přispívat do diskuze a získají uznání za svou práci a úspěchy. Dobrý manažer je pozitivní a má optimistický přístup, který slouží jako zdroj inspirace pro ostatní. Když se v týmu něco nepodaří nebo úkol se zdá být složitější než na počátku, dobrý manažer zůstane pozitivní a snaží se přenést optimismus i na další členy týmu. Tento přístup nabízí naděje v různých fázích výzev.