Kdo bude ve firmě zodpovídat za dílčí úkoly při stěhování


Stěhování firem v Praze patří k běžnému pracovnímu režimu profesionálních stěhováků a týká se to jak výrobních a skladových prostor a jejich vybavení, tak i kanceláří. Zaměříme-li se na zmíněné kancelářské prostory, budeme se tu potýkat s řadou situací nesnadných a komplikovaných. Právě proto je zásadní ještě před počátkem samotného stěhovacího procesu pověřit odpovědné osoby – kolegy, aby dohlíželi na některé dílčí situace.

práce v kanceláři

Kancelářský nábytek – tímto se obvykle začíná, nábytek se buď demontuje na dílčí části, anebo se stěhuje vcelku, každopádně je dobré vědět, že stěhovací firmy mohou nábytek rozmontovat a není nutné tím pověřit samotné zaměstnance. Zde je velmi důležité dohlédnout na značení každého kusu, aby bylo zřejmé, do které kanceláře patří.

příprava ke stěhování

Dokumentace – sbalit pár lejster ze šuplíku do krabice a popsat ji vaším jménem, to dovede každý, ale mnohem obtížnější je firemní dokumentace, která čítá tisíce svazků včetně archivních dokumentů. K tomu je zapotřebí určitý řád a postup, aby tu nevznikal chaos. Tímto opět pověřte někoho zodpovědného.

Koberce – toto mohou opět zajistit stěhováci, ovšem pokud chcete balení koberců urychlit, zajistěte, aby kobercová role byla vyplněna kovovou trubkou nebo alespoň dřevěnou latí, tím se zajistí, aby se koberce neohýbaly a nepoškodily. Jednodušší je to se zátěžovými koberci, ty snesou i extrémnější zacházení, horší je to však s kusovými „peršany“.

Svítidla – na stropní či nástěnná svítidla je rozumné přivolat elektrikáře a postupně je balit spolu se stolními lampičkami do kartonových krabic s bublinkovou fólií. Opět nezapomínejte na označení svítidel (krabic), do které kanceláře patří.

Rostliny – zvláštní pozornost věnujte pokojovým rostlinám. Jsou to živí tvorové a podle toho se k nim chovejte. Zajistěte, aby jim neublížil mráz, prudké slunce, extrémní tropické teploty či nedostatek vláhy. Balte je do beden nebo košů pevných tvarů (například plastové či dřevěné přepravky), v nichž se nepoškodí.