Hledání souvislostí


Dramatický nárůst chronických a těžkých onemocnÄ›ní, jako například leukémie, nádory mozku, degenerativních onemocnÄ›ní mozku, epilepsie, poruch krevního obÄ›hu a srdeÄního rytmu, poruch koncentrace, nejrůznÄ›jších subjektivních obtíží – od bolestí hlavy, pÅ™es vyÄerpanost, nespavost a neklid, až k poklesu celkové imunity ÄlovÄ›ka, ke kterému v posledních letech dochází, se stále více dává do souvislosti s vysokofrekvenÄním elektromagnetickým zářením.

Být znepokojeni nestaÄí, je tÅ™eba se chránit

Čím dál více obyvatel, a také mnoho soudných lékařů, je tímto stavem znepokojeno a nehodlá jen tak neÄinnÄ› pÅ™ihlížet dalšímu poÅ¡kozování lidského zdraví. Velmi peÄlivÄ› a intenzivnÄ› se tomuto tématu vÄ›nují lékaÅ™i na západ a jich od naÅ¡ich hranic. Pokud jste vy sami vystaveni vysokofrekvenÄnímu záření mobilů, bezdrátový rádio telefonů, vysílaÄů operátorů mobilních sítí, je nejvyšší Äas abyste si pořídili kartu BioProtect 400, která vás ochrání pÅ™ed tímto zářením na ploÅ¡e o polomÄ›ru 400 metrů. Je to vysoce úÄinná a maximální ochrana pÅ™ed elektrosmogem.