Vzdělávání v České republice

            Způsob vzdělávání v ČR pochází ze školského zákona a obsahuje postup, jak dosáhnout požadovaného vzdělání. Velmi přínosné jo rozdělení vzdělání do tří základních kategorií (základní, střední a další).

Žena s knihou

            Základní vzdělání

            Tento první stupeň vzdělávání je v Čechách povinný, trvá od 6 do 15 let života. Přičemž poslední čtyři roky je možné přejít na gymnázium, které trvá osm let. Před touto formou vzdělání je možné navštěvovat mateřskou školu  (od 3 do 6 let), kde je poslední rok před nástupem na základní stupeň vzdělání povinný.

            Střední vzdělání / regionální školství

            Jedná se o druhou formu vzdělání u nás. U studentů rozvíjí schopnosti, samostatnost, dovednosti a dovednosti.  Tento druhý stupeň vzdělání se soustředí především na zkoumání a zdokonalování znalostí.
Kreslené děti

             Ostatní vzdělání

            Podmínkou je dokončit jak základní, tak střední vzdělání a dovršit devatenácti let věku. Vzdělání na této úrovni se dělí na magisterské, bakalářské anebo doktorské.

            V prvním cyklu (bakalářské studium) na vysoké škole v České republice to polovina studentů vzdá, nebo vypadne. Ve třetím cyklu (doktorské studium) nevydrží ani polovina lidí. Lidé, kteří u nás dokončili tento stupeň vzdělání je pouze 10%, nejvíce jich je v Praze (20%).

            Výdaje na vzdělání v ČR

            Na vzdělání Česká republika dává 10% z veřejných výdajů, což ji řadí na předposlední místo ve srovnávací tabulce, spolu s Japonskem. Dle zemí v OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Podle podílu DPH se jedná pouze o 4,6%, přičemž průměr OECD je 6,1%. Tyto údaje pochází z roku 2007.

 

                        Pedagogické vzdělání

            Toto vzdělání musí mít všichni pedagogové (tedy učitelé). Od 2019 padl návrh, že by učit mohli i lidé s jinými vysokoškolskými školami, kteří by si museli ale po třech letech doplnit pedagogickou vysokou školu. Podmínkou by také bylo, mimo vysokoškolského vzdělání i pětiletá praxe v oboru.