Tabletová sůl 25 kg se používá jako regenerační náplň do změkčovačů

Většina naší země čerpá pitnou vodu z vodovodního řadu. Její kvalita je z hlediska mikrobiologického na špičkové úrovni, to však není kompletní ukazatel jakosti. Podstatná je i tvrdost, resp. obsah rozpuštěných minerálních solí. Pro lidský organismus je optimální tvrdost střední, ta se však na našem území vyskytuje pouze z jedné třetiny, spíše převládá buď velmi měkká anebo velmi tvrdá.
kapka ve vodě

Velmi tvrdou vodu je třeba změkčit

Změkčování vody se provádí ve změkčovači, což je zařízení, které pracuje na principu tzv. iontové výměny. Uvnitř se nachází speciální pryskyřice, jejímž úkolem je zachycovat vápenité a hořečnaté ionty. Velmi tvrdá voda jich obsahuje značné množství, zejména vápníku, a to má pak za následek usazování vápenitých povlaků na nádobí a na povrchu činných částí domácích spotřebičů.
pitná voda
Pryskyřičná výplň má omezenou kapacitu a po určité době je třeba provézt tzv. proces regenerace. Spočívá v tom, že se do zásobníku vloží několik tablet regenerační tabletové soli 25 kg. Sůl se pak jen zlehka propláchne, vzniklý roztok vytěsní ionty minerálů v pryskyřici a ta je pak opět schopná plnit dál svou funkci.
Na tomto jednoduchém principu pracují všechny změkčovače velmi tvrdé vody, které ji připravují pro využití v průmyslu anebo v domácnostech, nejčastěji pro domácí spotřebiče (bojlery, myčky, pračky a varné konvice) a také pro napouštění bazénů a vířivek. Přílišná tvrdost by v bazénu způsobila mléčný zákal a snížila by účinnost prostředků bazénové chemie.
vodní výtrysk

Regenerační sůl není obyčejná kuchyňská

Pro tyto účely se používá speciálně upravená sůl kamenná nebo mořská, především je z ní odstraněn jód a další minerální látky, jde tedy o téměř čistý chemický vzorec NaCl v koncentraci téměř 99,9 %. Čistota soli je nezbytná pro správnou funkci přístroje. Podstatná je také její forma, dodává se na trh většinou v tabletách, aby jednotlivé krystaly neucpávaly drobné trysky uvnitř přístroje.